Is lachen gezond?

is lachen gezond?

Of we nu glimlachen, giechelen of hardop in lachen uitbarsten: lachen geeft ons een goed gevoel. Het mag dus duidelijk zijn dat lachen gezond is, een medicijn zonder bijwerkingen. Maar heeft lachen eigenlijk wel een positieve invloed op onze gezondheid?

Vreugde, nervositeit of een goede grap, er zijn veel gelegenheden om te lachen. We kunnen ook reflexmatig lachen, als we bijvoorbeeld gekieteld worden, uit schaamte of om veel spanning los te laten. 

In onze samenleving heeft lachen veel functies. Lachen heeft veel functies. Vreugde is een van de zogenaamde basis emoties, net zoals angst, woede of verdriet. Wat ze gemeen hebben, is dat hun uitdrukking in verschillende talen en culturen wordt begrepen. Vreugde, uitgedrukt door te glimlachen of te lachen, kan bijvoorbeeld sympathie overbrengen en mensen verbinden. Maar door middel van lachen wordt ook vrolijkheid of spot getoond.

“Lachen is het beste medicijn”, is dat waar?

Herhaaldelijk wordt lachen ook geassocieerd met verschillende positieve effecten op de gezondheid. Maar kan lachen echt pijn verlichten, het immuunsysteem versterken of symptomen van depressie verbeteren? Diverse onderzoeken over dit onderwerp geven goede argumenten om gewoon vaker te gaan lachen: 

Gelach en pijn

Lachen kan pijn draaglijker maken. Studies hebben aangetoond dat humor de pijntolerantie kan verhogen. Lachen is een manier om beter om te gaan met de pijn en de bijbehorende emotionele stress, vooral bij chronische aandoeningen.

De onderliggende processen in het lichaam zijn echter nog niet duidelijk opgehelderd. Wetenschappers zijn begonnen met het ontwikkelen van theorieën over hoe lachen pijn kan beïnvloeden. De veronderstelling is dat lachen een ontspannend effect heeft op het lichaam en dat pijn naar de achtergrond verdwijnt. Een andere benadering gaat over het verband tussen lachen en de daarmee gepaard gaande productie van stoffen, de zogenaamde endogene opioïden. Deze worden ook bij (plotselinge) pijn door het lichaam afgegeven en verminderd.

Op psychologisch vlak vermoedt men een verband tussen de ervaring van pijn en een gevoel voor humor waardoor men vaker moet lachen. Mensen die veel en vaak lachen, konden pijn minder sterk waarnemen. Last but not least kan een lachbui ook afleiden van de pijn. Omdat zowel lachen als pijn echter complexe fenomenen zijn, is er nog steeds behoefte aan verder onderzoek op dit gebied.

Lachen en psychische aandoeningen  

Als je depressief of angstig bent, heb je geen zin om te lachen. En toch is er zoiets als lachtherapie voor psychische aandoeningen. Bij lachtherapie oefenen de deelnemers onder begeleiding eerst kunstmatig en daarna echt lachen. Het doel is om de geestelijke gezondheid te verbeteren. Hier zijn nog weinig studies over. Deze suggereren dat lachen – met of zonder humor – lijkt te helpen bij depressie en angst. Lachtherapie helpt stress te verminderen en de stemming te verbeteren. Dit bleek uit een meta-analyse en een systematische review van verschillende studies over lachtherapie.

Ook al was de kwaliteit van de afzonderlijke onderzoeken niet altijd goed, toch zijn de auteurs van mening dat lachtherapie moet worden beschouwd als een aanvullende therapie bij de behandeling van deze psychische stoornissen. Omdat er nauwelijks contra-indicaties zijn die het gebruik verbieden en er geen bijwerkingen waren.

Heb je humor nodig om te kunnen lachen?

Lachen en humor gaan samen. Maar ze zijn niet hetzelfde. Lachen is een reactie van ons lichaam, een reflex die we vaak niet kunnen beheersen. Humor daarentegen is een karaktereigenschap die van persoon tot persoon kan verschillen. Het bepaalt hoe we omgaan met onze omgeving en welke levenshouding we hebben.

Is lachen besmettelijk?

Er is in ieder geval bewijs dat lachen besmettelijk is. En des te meer, hoe luider en dreunend iemand lacht. Dat bleek uit een kleine studie waarin proefpersonen 48 verschillende lachjes te zien kregen. 
 

lachen is het beste medicijn

Lachen en hart- en vaatziekten 

Een grote observationele Japanse studie met meer dan 17.000 deelnemers vond dat mensen die meer lachen langer leven en een lager risico op hart- en vaatziekten hebben. De validiteit van observationele studies is echter beperkt. Ook blijft het onduidelijk of de resultaten naar Nederland kunnen worden overgedragen.

Lachen en het immuunsysteem  

Halverwege de jaren negentig liet een onderzoek mensen naar grappige films kijken en namen vervolgens bloedmonsters. Daarin werd de concentratie van antilichamen en immuun cellen verhoogd. Ook het zogenaamde gamma-interferon kon in toenemende mate worden gedetecteerd. Dit is een eiwit dat verantwoordelijk is voor de aanmaak van de eigen afweer van het lichaam. Dit suggereert dat lachen het immuunsysteem activeert. 
 

De wetenschap van lachen – en zijn beperkingen

Gelotologie is de wetenschap van de effecten van lachen. Terwijl de studie van lachen voorheen voorbehouden was aan filosofen of sociologen, begon halverwege de jaren zestig een medisch onderzoek naar het fenomeen. Wetenschappers wilden weten wat er in het lichaam gebeurt als je lacht. In de afgelopen decennia zijn er steeds meer onderzoeksresultaten verzameld.

Het probleem: veel bevindingen zijn nog niet voldoende wetenschappelijk bewezen. Zo is het onduidelijk hoe de signalen bij het lachen in het lichaam worden verwerkt. Ook is het lastig om te onderzoeken wat er voor lachen nodig is om een ​​bepaald effect te bereiken. En tot slot: verbetert lachen de gezondheid of is het tegenovergestelde het geval: wie gezond is, heeft ook meer redenen te lachen?

CBD olie

Conclusie: Ook al kent de wetenschap van lachen nog enkele onzekerheden, schade veroorzaakt door lachen is nog niet bewezen in studies. Er is dus niets mis met vaker lachen.

Dit vind je misschien ook leuk...

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.