Categorie: Spirualiteit

Spiritualiteit is een breed begrip met ruimte voor vele perspectieven. Over het algemeen omvat het een gevoel van verbondenheid met iets groters dan wijzelf, en het omvat meestal een zoektocht naar betekenis in het leven. Als zodanig is het een universele menselijke ervaring – iets dat ons allemaal raakt.