Categorie: Milieu

Het handhaven van een gezond milieu staat centraal bij het verhogen van de kwaliteit van een gezond en lang leven.Wereldwijd zijn 23% van alle sterfgevallen en 26% van de sterfgevallen onder kinderen onder de 5 jaar te wijten aan te voorkomen omgevingsfactoren. Omgevingsfactoren zijn divers en verreikend. Ze bevatten:

  • Blootstelling aan gevaarlijke stoffen in lucht, water, bodem en voedsel
  • Natuurlijke en technologische rampen
  • Klimaatverandering
  • Beroepsrisico’s
  • De gebouwde omgeving

Een slechte milieukwaliteit heeft de grootste impact op mensen van wie de gezondheidstoestand al in gevaar is. Daarom moet de gezondheid van het milieu de maatschappelijke en omgevingsfactoren aanpakken die de kans op blootstelling en ziekte vergroten.

schoon milieu 0

Hoe creëer je een gezonde omgeving?

Gezonde keuzes maken is belangrijk, maar het is niet voldoende om slechte omgevingsfactoren die onze gezondheid aantasten tegen te gaan. Omdat onze omgeving een grote impact heeft op onze gezondheid en ons welzijn, is...